Konkurs Talentów w Ramach Światowego Dnia Reumatyzmu 2023

W ramach obchodów Światowego Dnia Reumatyzmu w 2023 roku Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie zorganizował Konkurs Talentów, którego celem jest promowanie świadomości społecznej w zakresie chorób reumatycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które chorują na choroby reumatyczne.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy – fotografii – przedstawiającej wybrane obiekty: roślinę, zwierzę, krajobraz itp. Praca powinna być zgłoszona w postaci elektronicznej jako zdjęcie, w formacie JPEG. JPG, PNG, minimalny rozmiar zdjęcia 600×800 pikseli, drogą mailową lub pocztową.

Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2023r. drogą elektroniczną na adres spartanska.gerontologia@spartanska.pl. Prace można również dostarczyć osobiście do siedziby organizatora. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wraz ze zgłoszeniem pracy należy wypełnić i podpisać Załącznik nr 1 Klauzula RODO plus zgody i Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy konkursu i dostarczyć lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, lub adres mailowy spartanska.gerontologia@spartanska.pl

Regulamin Konkursu_ŚDR 2023

Gorąco zachęcamy do udziału którego promotorami są:

Promotorami konkursu są:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej
    „3majmy się razem”, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa;
  • Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, ul. Otrębuska 5, 01-475 Warszawa;
  • Ogólnopolska Federacja StowarzyszeńReumatyków „REF”, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
  • Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenie Naczyń „Vasculitis”, Szaserów 128, 04-349 Warszawa;
  • AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS, ul. Otrębuska 5, 01-475 Warszawa.