Skład zarządu:

Prezes zarządu:

lek. Izabela Agata Skrzypiec

Wiceprezes:

Adam Łukasz Dobczyński

Członek zarządu:

Kinga Misztal

Członek zarządu - sekretarz:

s. Marta Poświatowska SSpS

Komisja rewizyjna

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Anna Barbara Madejak

Członek komisji rewizyjnej

Barbara Antonina Wnuczak

Członek komisji rewizyjnej

Małgorzata Sobczak

Członek komisji rewizyjnej

Anna Jaszczyńska-Bury