PROGRAMY LEKOWE

PROGRAMY LEKOWE

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA)

LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)

 

Pobierz program B.75.

 

LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) – CZĘŚĆ POŚREDNIA, ODCINEK TYLNY

LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA (ICD-10 H 20.0, H 30.0)

 

Pobierz program B.105.

 

LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ (ICD-10  J 45.0) ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ (ICD-10 J 45)

Pobierz program B.44.

 

 

Tutaj tylko załączniki pdf do tych programów lekowych

B.75.-nowy-od-09.2015 (1)

B44_(od_09-2018)

B105_(nowy_od_09-2019)