OPŁATA CZŁONKOWSKA

 

Członkowie zwyczajnideklarujący chęć przynależności do stowarzyszenia, zobligowani są do uiszczania opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie. W przypadku osób niepełnoletnich przystępujących do stowarzyszenia z rodziną (rodzicami lub opiekunami prawnymi z dowolną liczbą dzieci) opłata członkowska rodzinnawynosi 50 zł rocznie.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

BNP Paribas: 93160014621893198060000001

 

Członkowie wspierający Stowarzyszenie oraz członkowie honorowi, zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

 

Jeśli chcą Państwo wstąpić do Stowarzyszenia, a nie mogą pozwolić sobie na taki wydatek – prosimy o kontakt. Będzie możliwość zwolnienia z tej opłaty.