Kiedy chorujesz na chorobę rzadką, której się boiszi której nie rozumiesz, to starasz się znaleźć ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji jak Ty. Poznać kogoś, kto już wie, co przeżywasz i z czym się zmagasz. Podzielić się myślami oraz doświadczeniem. Po ludzku znaleźć pocieszenie i zrozumienie.

Historia powstania Stowarzyszenia „Vasculits”, to tak naprawdę historia spotkania się ludzi, którzy odnaleźli się wzajemnie, by dać sobie wsparcie. Świadomi tego, że nawet internet nie dostarcza odpowiednich informacji na temat  chorób dotyczących Układowych Zapaleń Naczyń, świadomi niedoskonałych programów lekowych, które są dla Nas dostępne, ale nie zawsze skuteczne, postanowiliśmy połączyć siły i wesprzeć nie tylko siebie, ale całą społeczność chorych oraz ich bliskich.

Wzorem tego, co istnieje niemal w każdym kraju europejskim, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy Australii, postanowiliśmy założyć Stowarzyszanie – scentralizować wiedzę na temat UZN, zrzeszyć nie tylko chorych oraz lekarzy, którzy swoją wiedzą i troską dążą do poprawy naszego zdrowia, ale także ośrodki medyczne w Polsce. Nie udałoby się to, gdyby nie inicjatywa prof. dr hab. n. med. Stanisława Niemczyka oraz dr n. med. Aleksandry Rymarz.

To My, od Suwałk po Kraków, każdy ze swoją historią: Kinga Misztal, Barbara Wnuczak, Anna Madejak, Małgorzata Sobczak, Adam Dobczyński, s. Marta Poświatowska, Adrian Piekarski, Anna Jaczyńska – Bury. Stowarzyszenie to ludzie o wielkich sercach, nadziei na lepsze jutro i dłoniach wyciągniętych do drugiego człowieka.

 

Z poważaniem,

lek. Izabela Skrzypiec
Prezes Stowarzyszenia