Zaproszenie do treningów z biegiem Vsparcia

Dziękujemy Pani Doktor Aleksandrze Rymarz z Kliniki Nefrologii Wojskowego Instytutu medycznego za udział w rozgrzewce przed Biegiem Vsparcia. Cieszymy się, że nasze działania popiera medyczne grono eksperckie. W ważnej sprawie biegnie/ spaceruje się lżej! Pamiętajcie! Pakiety startowe Vspieram VIP z koszulkami i gadżetami są dostępne tylko do 15.04