Światowy Dzień Reumatyzmu 2022

Konferencja z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu odbędzie się 12 października 2022 roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, ul. Spartańska 1, piętro I, sala wykładowa. Planowany przedział czasowy wydarzenia 11.00 – 15.20. Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Rzecznika
Praw Pacjenta.

W konferencji wezmą udział specjaliści w zakresie reumatologii, nefrologii, rehabilitacji medycznej, kardiologii oraz przedstawiciele stowarzyszeń na rzecz pacjentów chorujących na choroby zapalne. Opiekunem merytorycznym wydarzenia jest Pani prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Konsultant Krajowy w
dziedzinie Reumatologii.

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy na temat chorób reumatycznych, ich konsekwencji zdrowotnych,
wczesnego wykrywania, rehabilitacji i poprawy jakości życia tej grupy chorych. Inicjatywa skierowana jest do pacjentów oraz ich bliskich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

W ramach tegorocznych obchodów zaplanowany jest konkurs dla pacjentów – więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie https://spartanska.pl/swiatowy-dzien-
reumatyzmu-2022-konkurs/