STOWARZYSZENIE WYRÓŻNIŁO MEDALAMI

Stowarzyszenie wyróżniło medalami osoby, które przyczyniły się do realizacji i znakomitego efektu Biegu Vsparcia.
 
Dyrektor Instytutu Medycznego w Warszawie, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK wspiera merytorycznie i organizacyjnie Stowarzyszenie Vasculitis od pierwszych chwil jego istnienia. W tym roku biegł z Nami. Serdecznie dziękujemy!