KONKURS PLASTYCZNY

Czasami zastanawiamy się jak wywabić plamy na ubraniach, które niefortunnie pobrudziliśmy, ale są tacy, którzy nie tylko myślą, ale przede wszystkim podejmują duży wysiłek by pozbyć się plam, jakie pojawią się na ich ciele na skutek choroby jaką jest plamica Schönleina-Henocha (według aktualnej nomenklatury określana jako zapalenie naczyń związane z IgA).

To rzadkie schorzenie jest jedną z chorób układowych zapaleń naczyń, które  stosunkowo często dotyka także dzieci. Oprócz rozmaitych dolegliwości, charakterystycznym objawem jest pojawianie się czerwonych plam w różnych częściach ciała, które stwarzają pacjentom duży dyskomfort.

Jako Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny pt. „Fantazyjne plamki” do udziału którego pragniemy zachęcić wszystkie dzieci! O ileż świat byłby piękniejszy, bardziej kolorowy a pacjent szczęśliwszy gdyby na jego ciele pojawiły się zamiast czerwonych wybroczyn, różnokolorowe plamki? Wiele czasu poświęcamy temu co na siebie nałożyć, jaka garderoba byłaby odpowiednia. Puśćmy wodzę naszej fantazji i zastanówmy się w jakie plamy chcielibyśmy ubrać nasze ciało. 

Cele konkursu: 

 • Popularyzacja wiedzy o chorobie za pomocą prowadzonej działalności Stowarzyszenia
  „Vasculitis”
 •  Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych
 • Wyrażanie wrażliwości artystycznej
 • Aktywizacja społeczna chorych na układowe zapalenia naczyń

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

          Grupa I – klasy I-III szkoły podstawowej,
          Grupa II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:

 1. Pracę mogą być wykonane następującymi technikami: malarstwo, rysunek, grafika, pastel, technika mieszana (prosimy jednak nie wykorzystywać do pracy plasteliny i materiałów sypkich.
 2. Charakter konkursu indywidualny. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
 3. Format pracy: A3 (420 x 297 mm)
 4. Termin nadsyłania prac do 31 maja 2023 r. – decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłki pocztowej.
 5. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz nazwę i adres szkoły. Do pracy musi być także dołączone podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce nadesłania prac:

Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 1 prace wykonaną samodzielnie, którą należy przesłać lub dostarczyć wraz z załączoną i podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na adres organizatora:

STOWARSZYSZENIE CHORYCH NA UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ
MARTA POŚWIATOWSKA 
Pisarka 16, 39-300 Mielec
z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY – FANTAZYJNE PLAMKI”

Wyniki konkursu:

 1. Kwalifikacji prac do konkursu oraz przyznanie nagród dokona jury powołane przez organizatora. Spośród prac biorących udział w konkursie, z każdej z grup wiekowych wybranych zostanie i nagrodzonych trzech uczestników.
 2. Kryteria oceny będą obejmowały:

– walory artystyczne,

– kreatywność i oryginalność

– staranność

– samodzielność

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej parafii: www.vasculitis.org.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Vasculitis.”

Kontakt

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu s. Martą Poświatowską SSpS (e-mail: pol@vasculitis.org.pl; tel: 724 090 120)

Nagrody:

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które zostaną dostarczone pocztą.

 Dodatkowe uwagi:

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji ich autorów i konkursu. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie listopadowego spotkania dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń w Warszawie.
 3. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

 

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI 

WYNIKI KONKURSU "FANTAZYJNE PLAMKI"

Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Fantazyjne plamki” zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń, został ROZSTRZYGNIĘTY!!! Do konkursu zostało zgłoszonych 186  prac (75 prac w kategorii klas 1 -3, a także 111 prac w kategorii klas 4-7) z 43 różnych placówek szkolnych oraz kulturowych. Wszystkie możecie obejrzeć w przygotowanej poniżej galerii.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o rzadkiej chorobie należącej do układowych zapaleń naczyń Plamicy Schönleina-Henocha, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych, a także aktywizacja społeczna chorych na układowe zapalenia naczyń (szczególnie dzieci).

Z przyjemnością oglądaliśmy piękną i kreatywną twórczość naszych uczestników. Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza dla dzieci od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej, a druga dla uczestników od 4 do 7 klasy szkoły podstawowej. Po burzliwych przemyśleniach przyznaliśmy także po 3 wyróżnienia w każdej kategorii oraz najważniejszą nagrodę w tym konkursie jaką jest NAGRODA GRAND PRIX. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową tak jak pozostali laureaci, a oprócz tego jego praca stanie się „twarzą” naszego III Biegu Vsparcia organizowanego w kwietniu 2024 roku!  

Poniżej przedstawiamy laureatów tegorocznego konkursu:

NAGRODA GRAND PRIX – Mateusz Bylina kl. 7d – Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie

Kategoria dla klas 1- 3

I MIEJSCE – Emilia Brzostowska kl. 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach

II MIEJSCE – Kornelia Grabowska kl. 2c – Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

III MIEJSCE – Natalia Konieczna kl. 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach

Wyróżnienia:

Anastazja Nowak kl. 1 – Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie

Tymon Skrobisz kl. 2 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu

Anna Motyko kl.1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach

Kategoria dla klas 4-7

I MIEJSCE – Kalina Suska kl.7 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy

II MIEJSCE – Filip Jasiński kl. 5a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

III MIEJSCE – Zuzanna Tarczoń kl.6 – Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy

Wyróżnienia:

Pola Romanowska kl.7 – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi

Natalia Kościuk kl. 6 – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie

Aleksander Dyko kl.4b – Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długoszawe Włocławku

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Mamy nadzieję, że dalej będziecie szerzyć wiedzę o dzieciach chorujących na plamicę wśród swoich rówieśników, a także dbać o swoje zdrowie! Mamy nadzieję, że to nie ostatni konkurs zorganizowany przez nas, w którym bierzecie udział. Nagrody do laureatów zostaną przesłane pocztą w przeciągu 14 dni.

KATEGORIA: KLASY 1 - 3

kategoria: klasy 4 - 7