100 milionów złotych na innowacyjne projekty z obszaru chorób rzadkich

Agencja Badań Medycznych rozdysponowała 100 milionów złotych na realizację projektów dotyczących chorób rzadkich.

Z niezmierną satysfakcją informujemy, że Agencja Badań Medycznych przyznała niemal 10 mln zł na realizację projektu w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich dotyczących układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA.👏👏

Badanie będzie prowadzone przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie we współpracy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz ze Stowarzyszeniem Chorych na Układowe Zapalenie Naczyń „Vasculitis”.

W ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich (ABM/2021/1) przyznano dofinansowanie dla 2 projektów przygotowanych przez zespół naukowców Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM w składzie:

▶️ prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
▶️ dr n. med. Aleksandra Rymarz
▶️ dr n. med. Anna Matyjek

Do dofinansowania rekomendowano jedynie 12 z trzydziestu dziewięciu ocenianych wniosków. Pula przyznanych środków wyniosła 102 mln zł, z czego niemal 20 mln zł będzie przeznaczone do realizacji dwóch projektów Kliniki Nefrologii WIM z czego jeden dotyczy układowych zapaleń naczyń, a jego pełna nazwa brzmi:
„VASCULITIS – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne nad personalizowanym leczeniem immunosupresyjnym z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA”.

Obecnie trwa procedowanie umów o dofinansowanie pomiędzy Agencją Badań Medycznych a Wojskowym Instytutem Medycznym. We wrześniu ruszy etap przygotowawczy.

Jako Stowarzyszenie bardzo cieszymy się, że rozpocznie się innowacyjne w skali światowej badanie, które pozwoli lepiej poznać zapalenia naczyń, co z pewnością przyczyni się do poprawy leczenia tej grupy chorób.
Mamy nadzieje, że pierwsi Pacjenci rozpoczną leczenie w ramach badania już na początku nowego roku.

Więcej informacji o badaniu podamy już wkrótce.