Kilka słów o nas…

 

Stowarzyszenie Vasculitis działa z inicjatywy pacjentów i dzięki wsparciu prof. dr hab. n. med. Stanisława Niemczyka i dr n. med. Aleksandry Rymarz od 21 stycznia 2020 roku przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie i zrzesza pacjentów z Układowymi Zapaleniami Naczyń, ich bliskich i medyków.

 

Naszym celem jest centralizacja wiedzy na temat tych rzadkich chorób, wsparcie dla chorych i ich lekarzy oraz działanie na rzecz zwiększenia dostępności do pełnego leczenia zgodnie ze światowymi standardami.Poprzez działalność edukacyjno-informacyjną oraz integrację społeczności chorych dążymy do stworzenia ośrodków kompleksowej diagnostyki i leczenia Układowych Zapaleń Naczyń, a także wspieramy chorych i ich bliskich w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Jesteśmy prężną organizacją pozarządową, która działa na rzecz osób przewlekle chorych. Wierzymy, że wzajemna pomoc, to działanie na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, w szczególności pokonywanie barier w dostępie nie tylko do leczenia i diagnostyki, ale także do nauki, pracy i wypoczynku. Zależy nam na zmianie postrzegania przewlekle chorych przez społeczeństwo i ich samych. Ciągle się rozwijamy i realizujemy nowe zadania, których celem jest poprawa jakości życia i leczenia chorych na Układowe Zapalenia Naczyń.